Akce školy

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pacov

Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru se budou konat ve středu 23. června 2021 od 15.00 do 17.00 hodin v budově ZUŠ, Španovského 319. Zájemci o výuku v hudebním oboru jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky).

TALENTOVÉ ZKOUŠKY do výtvarného oboru proběhnou v pátek 18. 6. 2021 od 13 do 16 hodin pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka (přineste s sebou 5 výkresů nebo fotografií prostorových věcí), zkouška probíhá okolo 30 minut – kresba na zadané téma. Více informací u Mgr. Jany Kůrkové na tel.: 774017722 nebo na kurkova.tabor@gmail.com

Zájemci o taneční průpravu pro děti ve věku od 3 – 15 let talentové zkoušky nedělají, přihlášku si mohou stáhnout na webových stránkách ZUŠ a odevzdat v ředitelně školy.

Prosíme, aby dítě doprovázel pouze jeden z rodičů.
Těšíme se na nové talenty, kolektiv ZUŠ Pacov.