Okresní kola soutěží 2015/2016

  • Okresní kolo soutěže ZUŠ – KOMORNÍ HRA s převahou dechových nástrojů

Dne 26. února 2016 se konalo na Základní umělecké škole Humpolec okresní kolo soutěže ZUŠ – KOMORNÍ HRA s převahou dechových nástrojů.
ZUŠ Pacov reprezentovali následující žáci:

  • za soubory dřevěných dechových nástrojů
  1. Saxofonové kvarteto – Kamír, Zajíc, Macková, Peroutka – obsadilo ve IV. kategorii
    1. místo s postupem
  2. Trio – Jelšíková, Houdková, Horká – získalo v V. kategorii 1. místo s postupem a stalo se absolutním vítězem soutěže.
  • za soubory žesťových dechových nástrojů

  1. Žesťové kvarteto – Vondráš, Dušek Jiří, Jirka, Plášil – získalo ve III. kategorii
    1. místo.

Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci naší školy a gratulujeme.