Okresní kola soutěží

  • Okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje

Dne 12. února 2015 se konalo na Základní umělecké škole Humpolec okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje. ZUŠ Pacov reprezentovali následující žáci:

Nováková Zuzana, která obsadila v kategorii I. (příčná flétna) 1. místo s postupem,
Krátošková Kateřina, která obsadila v kategorii III. (příčná flétna) 1. místo s postupem,
Houdková Kateřina, která obsadila v kategorii VI. (příčná flétna) 1. místo s postupem,

Zbořil Pavel, který obsadil v kategorii I. (klarinet) 2. místo.
Glac Vojtěch, který obsadil v kategorii IV. (klarinet) 1. místo s postupem .
Zajíc František, který obsadil v kategorii IV. (klarinet) 3. místo.

  • Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

Ve středu dne 18. února 2015 se konalo na Základní umělecké škole Humpolec okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků. Naši školu reprezentovali následující žáci:

Natálie Sabrina Skokanová, která obsadila v kategorii I. 2. místo,
Ludmila Dušková, která obsadila v kategorii III. 2. místo,
Marie Leona Kamírová, která obsadila v kategorii IV. 1. místo,
Daniela Dušková, která obsadila v kategorii VII. 1. místo s postupem.

Dále pak školu reprezentovalo Pěvecké trio ZUŠ Pacov, které obsadilo v kategorii III. 1. místo s postupem.

  • Okresní kolo soutěže ve hře na žesťové a bicí nástroje

Dne 19. února 2015 proběhlo na ZUŠ Pelhřimov okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové a bicí nástroje. Umístění žáků naší školy bylo následující:

Jiří Dušek obsadil v I. kategorii (žesťové nástroje) 1. místo s postupem,
Patrik Vondráš v III. kategorii (žesťové nástroje) 2. místo,

Daniel Vlk v V. kategorii (bicí nástroje) 1. místo.

Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci naší školy a gratulujeme.