Pěvecký sbor

ZUŠ Pacov - pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Vedení: Hana Bendová

Sbor nacvičuje skladby různého charakteru, jak písně lidové, tak umělé, ale i modernější skladby. Pravidelně se zúčastňuje akcí a vystoupení pořádaných školou.

Z dívčího sboru jsou vybírána děvčata do komorního zpěvu, kde byly zaznamenány v posledních letech velké úspěchy. Komorní trio – ve složení Kateřina Chalupová, Hana Hofírková a Daniela Vítovská – získalo po úspěšných okresních kolech v roce 2000 a 2003 druhá místa v krajských kolech. V květnu 2005 natočily tyto interpretky za podpory školy vlastní CD v nahrávacím studiu v ZUŠ Žirovnice – viz Audio – Komorní pěvecké trio. V roce 2006 se pěvecké duo ve složení Hana Hofírková a Daniela Vítovská umístilo na 1. místě v krajském kole v komorním zpěvu.

ZUŠ Pacov - pěvecký sbor

Sborové zpívání

Sborové zpívání má v Pacově dlouholetou tradici. Na naší škole se vyučuje prakticky od vzniku školy. V současné době v ZUŠ Pacov probíhá sborové vyučování ve 3 odděleních:

– přípravné pro žáky ve věku 5 – 8 let
– dětské pro žáky ve věku 8 – 12 let
– dívčí pro žáky ve věku 13 – 18 let

Všechny nové zájemce rádi uvítáme mezi sebou.
Vyučující Hana Bendová

ZUŠ Pacov - pěvecký sbor

Pěvecký sbor – video

Videa naleznete zde