Základní informace

Název školy:

      Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319

Ředitelka školy

Provozní zaměstnanci

Učitelé hudebního oboru

Učitelé výtvarného oboru

Učitelé tanečního oboru

 

Další informace

  • Právní forma: příspěvková organizace ( právní subjekt )
  • IČ: 72088087
  • Zřizovatel: Město Pacov
  • Odloučené pracoviště : Lukavec ( v prostorách ZŠ )
  • Studijní obory: hudební, výtvarný
  • Kapacita školy: 210 žáků
  • Počet učitelů: 10 ( včetně ředitelky školy )