Z historie ZUŠ

Hudební škola v Pacově byla založena ve šk. roce 1951-52 a jejím 1. ředitelem se stal Frant. Melichar. Škola byla zřízena v Nádražní ulici č. p. 483 a v 1. roce jejího působení ji navštěvovalo 63 žáků. V roce 1960 jej vystřídal Ant. Beneš a škola se přestěhovala do dnešního sídla Španovského 319. Škola se postupně rozšiřuje o další obory ( výtvarný, taneční ). Ve šk. roce 1968-69 nastoupil na místo ředitele školy po zemřelém Ant. Benešovi Karel Zamrazil. Do školy dochází již přes 100 žáků a je zřízena pobočka v Černovicích u Tábora. Karel Zamrazil tuto funkci vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 1994. V pořadí 4. ředitelem ZUŠ v Pacově byl Pavel Hájek. V roce 2005 byla zrušena pobočka v Černovicích a nově zřízeno odloučené pracoviště v Lukavci ( v prostorách ZŠ ). Ve šk. roce 2006 – 07 se stává ředitelkou školy Bc. Pavla Hůšová, dipl. um. Škola se stále rozšiřuje a v současné době vyučujeme ve dvou oborech – hudebním a výtvarném.