Šablony pro Základní uměleckou školu

Projekt „Šablony pro Základní uměleckou školu Pacov“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ, a to prostřednictvím zapojení odborníka z praxe, tandemové výuky a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomocí vzájemných návštěv. Do projektu jsou zahrnuty i rozvojové aktivity, jejichž cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 212 770,00 Kč
– příspěvek EU (ESF): 180 854,49 Kč
– národní veřejné zdroje: 31 915,51 Kč
– podpora celkem: 212 770,00 Kč

EU
Evropský sociální fond
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020