Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pacov

Přijímací talentové zkoušky do hudebního oboru se budou konat v úterý 28. června 2021 od 15.00 do 16.00 hodin v budově ZUŠ, Španovského 319.

Zájemci o výuku v hudebním oboru jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru a zazpívání libovolné písničky).

V případě, že se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit, domluvte si náhradní termín na tel.: 606 245 505 – ředitelka školy – Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.

Zájemci o taneční průpravu pro děti ve věku od 3 – 15 let talentové zkoušky nedělají, přihlášku si mohou stáhnout na webových stránkách ZUŠ a odevzdat v ředitelně školy.

Těšíme se na nové talenty, kolektiv ZUŠ Pacov.