Přijímací zkoušky do ZUŠ Pacov

Přijímací zkoušky do hudebního oboru se konají 19. června 2019 od 15:30 do 17:00hod.
Pro více informací můžete kontaktaktovat ředitelku ZUŠ.