Školné

Výše měsíčního školného pro školní rok 2021/2022

PHV Skupinová výuka Individuální výuka
Hudební obor 300 Kč/měsíc 300 Kč/měsíc 360 Kč/měsíc
PVV Skupinová výuka
Individuální výuka
Výtvarný obor 300 Kč/měsíc 300 Kč/měsíc
PTV Skupinová výuka
Individuální výuka
Taneční průprava – DĚTI, JUNIOŘI 300 Kč/měsíc
Taneční průprava – SLUNÍČKA 300 Kč/měsíc