GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů,
IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300,
mobil: 776 233 879,
email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s