V okresním kole soutěže ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů

V okresním kole soutěže ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů – reprezentovala úspěšně naši školu dvě komorní uskupení žáků – DUO PŘÍČNÝCH FLÉTEN A SMÍŠENÉ KVARTETO, která získala první místa a postoupila do kola krajského. Blahopřejeme!