Upozornění – obnovení výuky v ZUŠ

Od 11. května 2020 začíná individuální výuka v hudebním oboru a kolektivní výuka ve výtvarném oboru. Pro osobní účast žáka ve škole je povinné podepsat a odevzdat na první hodině ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Pokyny a opatření k obnovení výuky v ZUŠ